Red Hat, 10. Küresel Teknoloji Trendleri Araştırmasının Sonuçlarını Açıkladı

Red Hat’in 10. Küresel Teknoloji Trendleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bu araştırmayla Red Hat, geçmiş yıllarda olduğu gibi, verilerin kurumların dijital dönüşüm girişimlerinde nerede oldukları, BT ve BT dışı finansman öncelikleri ve bulutun durumu hakkında neler ortaya koyduğunu araştırıyor. Şirket, teknoloji kullanımının yeni yönlerinin daha iyi anlaşılmasına ve trendleri takip etmeye yardımcı olması için dünya genelinde, çeşitli sektörlerde ve bölgelerde 700’den fazla bilgi teknolojisi (BT) lideriyle anket yaptı. Rapordaki temel bulgular, eğilimleri ve bu sonuçların zaman içinde nasıl değiştiğini vurguluyor.

Güvenliğin BT liderleri için en önemli finansman önceliği olmaya devam etmesi şaşırtıcı değil, ancak veriler güvenliğin önceki yıllara göre daha da önemli hale geldiğini gösteriyor. Bu yıl ankete katılanların %50’si güvenliğin en önemli üç finansman önceliğinden biri olduğunu belirterek geçen yıla göre 5 puanlık bir artış gösteriyor; bu rakamın önceki araştırmalarda görülen çoğu değişiklikten çok daha büyük olduğu belirtiliyor.

Ne var ki, güvenlik kategorisinin derinliklerine inildiğinde, geçmişte görülen tutarsızlıklardan bazılarına rastlanabiliyor. Tehdit istihbaratı, tespit ve müdahale en önemli BT güvenliği finansman önceliği iken, güvenlik farkındalığı eğitimi ve güvenlik veya uyum personelinin işe alınmasının çoğu bölgede en düşük öncelikler arasında yer alması ilginç bir nokta olarak öne çıkıyor. Üçüncü taraf veya tedarik zinciri güvenliği de, tedarik zinciri tehditlerinin son birkaç yıldır küresel çapta gördüğü ilgiye rağmen, finansman söz konusu olduğunda en alt sıralarda yer alıyor.

Genel olarak, katılımcıların üçte biri tehdit istihbaratı, tespit ve müdahale ile bulut güvenliği için finansmana öncelik veriyor. APAC’dakiler ağ güvenliğini veri koruma, gizlilik, egemenlik ve felaket kurtarma ile takas ediyor. Bu da şu soruyu akla getiriyor: Güvenliğin bazı yönleri yeterince finanse edilmiyor mu?

Mevcut uygulamaların modernizasyonu %45 ile en önemli uygulama geliştirme finansman önceliği olurken, dijital kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, bulut tabanlı uygulamaların oluşturulması ve uygulama ve hizmet sunumunun hızlandırılması diğer öncelikler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, uygulama geliştirme finansman öncelikleri bölgeler arasında farklılık gösteriyor. Amerika ve EMEA bölgeleri uygulama geliştirme finansman öncelikleri açısından oldukça benzer bir sıralamaya sahipken, APAC bölgesi hem daha çeşitli hem de uygulama modernizasyonunu uygulama geliştirme finansman öncelikleri listesinde oldukça alt sıralara yerleştiriyor.

APAC’ın diğer bölgelere kıyasla yüzde bazında daha büyük bir SaaS tüketicisi olduğu göz önüne alındığında, eski yazılımları SaaS ile değiştirmenin APAC’ta diğer bölgelere kıyasla biraz daha yaygın bir yaklaşım olduğunu varsaymak mantıklı olabilir. Buna karşılık, Amerika ve EMEA bölgelerinde katılımcıların yarısından fazlası mevcut uygulamaların modernleştirilmesinin uygulama geliştirme yatırımlarının en önemli alanlarından biri olduğunu belirtiyor ki bu APAC’da verilen yanıtın iki katından fazla. Diğer en önemli öncelikler arasında dijital kullanıcı deneyimini iyileştirmek, bulutta yerel uygulamalar oluşturmak ve uygulama ve hizmet sunumunu hızlandırmak yer alırken, Amerika kıtası yeni geliştirici araçları sağlamaya daha fazla önem veriyor ve EMEA mobil uygulamalar oluşturmaya biraz daha fazla odaklanıyor.

Hibrit ve çoklu bulut yönetiminin çeşitli biçimlerini içeren bulut yönetimi, bu yıl açık ara en yüksek BT yönetimi finansman önceliği olmaya devam etti. Katılımcıların %59’u bulut yönetimini ilk 3 öncelikten biri olarak tanımladı ve bu oran 2 yıl öncesine göre 9 puan arttı. Hibrit bulut ortamları, şirketlerin genellikle ne özel buluta öncelik verdiği (%21) ne de tek bir genel bulutta standartlaştığı (%9) ve hibrit yaklaşımın başarılı olabilmesi için dikkatli ve stratejik bir yönetim gerektirdiği bir norm olarak ortaya çıktı.

Finansman önceliğinde yıldan yıla yaşanan büyük düşüşlerden ilginç olanı, iş yükü taşıma yönetiminin tam 9 puanlık bir düşüşle BT yönetimi finansman öncelikleri listesinin en alt sıralarına gerilemiş olması. Bu düşüş, belki de birçok kuruluşun uygulamalarının en etkin şekilde çalışabileceği yere yerleştiğini ya da en azından şu anda bunları taşımaya öncelik vermediğini yansıtıyor.

Dijital dönüşümün başarısının önündeki engeller son birkaç yıldır nispeten aynı kalırken, manuel süreçler veya BT operasyonları, teknik borç ve beceri seti veya yetenek açıkları kurumları engelleyen en önemli alanlar olarak belirlendi; ancak manuel süreçler Amerika’da daha sık, EMEA’da ise daha az sıklıkla bir engel olarak gösterildi. Otomasyonun BT’nin birçok alanında bu kadar öne çıkan bir konu olmasıyla birlikte, şirketlerin finansman söz konusu olduğunda güvenlik otomasyonu, bulut hizmetleri otomasyonu ve hizmet sunumu otomasyonu başta olmak üzere birçok alanda otomasyona geçmeye başlaması şaşırtıcı değil.

Ekonomik belirsizlikler ve daha sıkı bütçelere rağmen, finansman eksikliği ve maliyet azaltma zorunlulukları listenin alt sıralarında yer alıyor.

Raporda bulut stratejileri, sektör verileri, otomasyon planları ve daha fazlası gibi çok sayıda ek bilgi bulunuyor. Daha derin bir analiz için 2024 Küresel Teknoloji Trendleri raporuna göz atılması ve kurumların önümüzdeki yıl BT yaklaşımlarını nasıl modernize etmeyi planladıkları hakkında bilgi edinilmesi öneriliyor.

Red Hat Ağustos-Eylül 2023 tarihleri arasında 10 milyon ABD dolarından fazla geliri olan şirketlerde donanım, yazılım veya bulut satın alımlarında en azından karar verici konumunda olan 706’dan fazla bilgi teknolojisi lideriyle anket yaptı. Katılımcılar, Red Hat panel ortaklarıyla birlikte Red Hat müşterilerinin bir alt kümesinden seçildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx